Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
 
Strona główna
   

Witamy na stronie Zespołu Placówek Oświatowych

w Morawicy

 

 

    Bartłomiej Kojacz i Michał Gil - uczniowie kl. 6b - zostali LAUREATAMI                XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego
                                                        GRATULUJEMY!

 

                                                Uwaga Rodzice

                 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
            ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej
   Szkoły Podstawowej  im. K. Makuszyńskiego w Morawicy
                        na rok szkolny 2016/2017.

Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

· dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) – objęte obowiązkiem szkolnym,

· dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) – zgodnie z wolą rodziców:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których nasza szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek       
o przyjęcie dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Harmonogram  rekrutacji.

                     Data

                 Etap rekrutacji

od

do

 

11 marca 2016 r.

podanie kryteriów rekrutacji

14 marca 2016 r.

15 kwietnia 2016 r.

dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji dla dziecka spoza obwodu

18 kwietnia 2016 r.

21 kwietnia 2016 r.

weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej

25 kwietnia 2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

26 kwietnia 2016 r.

28 kwietnia 2016 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 kwietnia 2016 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (dot. uczniów spoza obwodu).

            Zapisu dokonać można w sekretariacie szkoły.

 

Aktualności:
LAUREACI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego
"8 Marca - Dzien Kobiet"
"Piraci z Karaibów"
Piramida w nowej odsłonie tanecznej pt. "Kraina lodu”
Pierwszy występ zespołu "KORNELE" - Echo Dnia
Zabawa karnawałowa
Korneliada
20 lat z Kornelem Makuszyńskim
Jasełka Bożonarodzeniowe
Mikołajki w Filharmonii Świętokrzyskiej
"Barbórka" w Kopalni Wapienia w Morawicy
 

 

Wirtualny spacer po szkole

   

           Wirtualna

Społeczność Szkolna

 Strona Gimnazjum

        w Morawicy

      Dziennik  elektroniczny

                   

 

photo

Sobota 30.04.2016

Ilość odwiedzin: 831576