Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
 
Strona główna
   

Witamy na stronie Zespołu Placówek Oświatowych

w Morawicy

Uwaga Rodzice

 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. K. Makuszyńskiego w Morawicy na rok szkolny 2015/2016.
 

 I. Obowiązek szkolny
   1. 
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
       a. 
Urodzone w 2008 roku,
       b. 
Urodzone w 2009 roku.
II. 
Termin rekrutacji.
Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach:
  - do końca lutego 2015 roku – podanie kryteriów rekrutacji
  - do 15 kwietnia  2015 roku – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji dla dziecka spoza obwodu.
  - 16 kwietnia 2015 – posiedzenie Komisji rekrutacyjnej.
  
17 kwietnia 2015 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
  
- do 23 kwietnia – nabór uzupełniający.

Zapisu dokonać można w sekretariacie szkoły.

Druki do pobrania: Zasady rekrutacji
                            Zgłoszenie rodziców dziecka z obwodu
                            Wniosek rodziców dziecka spoza obwodu
                            
Oświadczenie rodziców
                            Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Wirtualny spacer po szkole

   

           Wirtualna

Społeczność Szkolna

 Strona Gimnazjum

        w Morawicy

      Dziennik  elektroniczny

                   

 

photo

Niedziela 29.03.2015

Ilość odwiedzin: 622616